Konferencja "Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?" - Warszawa, 21 października 2015 r.

Przez długi czas problematyka ochrony praw i interesów konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w codziennej praktyce działalności  stanowiła drugorzędny przedmiot wprowadzanych w Polsce standardów regulacyjnych, praktyk nadzorczych oraz inicjatyw biznesowych. Sytuacja ta zaczęła ulegać szybkim zmianom w ostatnim okresie, co w znacznej mierze wiąże się z nowymi globalnymi rozstrzygnięciami oraz praktykami, a także postępującą zmianą obecnego paradygmatu regulacyjno nadzorczego.                       

Dodatkowym elementem stały się doświadczenia zgromadzone na rynku krajowym, m. in.  w zakresie polisolokat, produktów związanych ze stosowaniem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, misselingiem itp. Zachodzące zmiany obejmują, m. in.: lepszą ochronę konsumenta w ramach nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, wprowadzenie szeregu nowych wytycznych KNF wzmacniających status konsumentów, a także nowe, zdecydowanie poszerzone kompetencje konsumenckie UOKiK.

Szczególnie ważnym elementem ochrony praw konsumenta są systemy rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a zakładami ubezpieczeń. Istotnym nowym doświadczeniem w tym zakresie jest rozwój na rynku ubezpieczeniowym pozwów grupowych.

Planowana konferencja dokona przeglądu i oceny aktualnej sytuacji w zakresie stanu rozwoju ochrony praw i interesów konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem systemu rozstrzygania sporów zarówno poprzez  sądy, jak i poprzez mechanizmy pozasądowe. Jest to tematyka bardzo aktualna w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad nową ustawą w przedmiotowym zakresie.

Przygotowaniom do konferencji towarzyszą prace nad książką poświęconą współczesnym wyzwaniom wobec ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeń w Polsce, pomyślanej jako uzupełnienie i poszerzenie zakresu problematyki poruszanej podczas konferencji. Złoży się na nią zbiór artykułów przygotowanych prze zespół autorów reprezentujących świat nauki oraz rynku ubezpieczeniowego. Książka będzie dystrybuowana podczas konferencji.

Organizatorami konferencji są: Centrum Studiów Konsumenckich Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Stowarzyszenie Pro Motor.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,  a także Rzecznika Ubezpieczonych.

Patronat medialny nad konferencją roztoczyły: Dziennik Ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Poltext oraz Rozprawy Ubezpieczeniowe.


Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

Zapraszamy również na www.igu.org.pl

 

 


 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT