PZU Życie zmienia umowy na skutek działań UOKiK i Rzecznika Finansowego.

 

Kolejny pozytywny efekty współpracy UOKiK i Rzecznika Finansowego. Tym razem na skutek działań UOKiK, podjętych po zawiadomieniu Rzecznika Finansowego, swoje praktyki zmienia PZU Życie. Rzecz dotyczy odmów wypłat z ubezpieczeń grupowych i indywidualnych.

Informacja UOKiK

Zastrzeżenia Rzecznika Finansowego, które podzielił Prezes UOKiK wzbudziły postanowienia umów stosowanych przez PZU Życie pozwalające na odmowę wypłaty świadczeń ze względu na wcześniejszą chorobę ubezpieczonego. Wątpliwości obu urzędów wzbudziło to, że postanowienia były zbyt ogólne. Na przykład: „Odpowiedzialność PZU Życie S.A. nie obejmuje ciężkich chorób, które wystąpiły lub z powodu których rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze u ubezpieczonego przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie w stosunku do ubezpieczonego."

Tymczasem wzorzec umowny musi być precyzyjny i jasny dla konsumenta. Ubezpieczony w momencie zawierania umowy powinien mieć możliwość oceny jakie schorzenie może stać się dla ubezpieczyciela podstawą do odmowy. Dodatkowo, taki zapis pozwala wyłączyć odpowiedzialność ubezpieczyciela w wypadkach gdy choroba ma choćby pośredni związek ze zgłoszonym zdarzeniem, a nawet gdy klient nie był świadomy jej istnienia, gdyż nie leczył się na nią lub wykryto ją we wczesnym dzieciństwie.

Jak poinformował UOKiK w swoim komunikacie, w toku postępowania wyjaśniającego PZU Życie doprecyzował kwestionowane klauzule. Działanie UOKiK otwiera też możliwość składania reklamacji do ubezpieczyciela przez osoby, które w przeszłości otrzymały odmowę wypłaty świadczenia w oparciu o kwestionowane postanowienie. Oczywiście jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o postępowanie interwencyjne.

5 listopada 2018 r.

 


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT