PZU zmienia praktykę dzięki współpracy UOKIK i Rzecznika Finansowego

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił negatywną opinię Rzecznika Finansowego co do działań PZU w odniesieniu do posiadaczy OC komunikacyjnego. Kwestionowana przez obydwa urzędy praktyka ubezpieczyciela polegała na odmawianiu prawa do wypowiedzenia umowy OC komunikacyjnego zawartej na kolejny roczny okres w trybie tzw. automatyzmu. W wyniku postępowania UOKIK PZU zmienia swoją praktykę na przyszłość i zwraca pieniądze nadpłacone przez klientów.

Pismo Rzecznika Finansowego do UOKiK

Komunikat UOKIK w sprawie PZU


Rzecznik Finansowy otrzymywał od klientów PZU wnioski o interwencję w sporach dotyczących możliwości rozwiązania polisy OC komunikacyjnego. Chodziło o przypadki osób, które mając takie ubezpieczenie na dany rok, zawierały umowę w PZU na kolejne 12 miesięcy, a nie złożyły oficjalnego wypowiedzenia dotychczasowej umowy. Zdaniem Rzecznika Finansowego oznaczało to, że umowę OC komunikacyjnego zwartą na kolejny okres - nawet przez wyrażenie takiej woli w czasie spotkania z agentem czy rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą - należało uznawać za zwartą w trybie tzw. automatyzmu (zgodnie z art. 28A ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Ma on zastosowanie w sytuacji, gdy klient nie wypowie dotychczasowej umowy OC komunikacyjnego nie później niż na jeden dzień przed upływem jej ważności.

Takie zaklasyfikowanie umowy ma duże praktyczne znacznie dla klientów. Umowę zawartą w trybie tzw. automatyzmu można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania i uzyskać zwrot składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Z tej możliwości chcieli korzystać niektórzy klienci, którzy - już po zawarciu takiej umowy w PZU- znajdowali tańszą ofertę u innego ubezpieczyciela i z nim podpisali umowę OC komunikacyjnego na 12 miesięcy. Jednak PZU odmawiało im takiego prawa twierdząc, że podpisanie umowy jeszcze przed wygaśnięciem dotychczasowej, oznacza zwarcie nowej umowy w trybie ofertowym.

Ponieważ PZU - mimo interwencji Rzecznika Finansowego - podtrzymywało swoje stanowisko, Rzecznik wystąpił do UOKIK o zbadanie sprawy i podjęcie działań (patrz: Pismo Rzecznika Finansowego do UOKIK). Przesłał przy tym dokumenty ze swoich tzw. postępowań interwencyjnych. Zawierały one zarówno reklamacje klientów, argumentację Rzecznika oraz odpowiedzi PZU. Analizując dostarczoną przez Rzecznika Finansowego dokumentację z UOKiK uznał, że praktyka PZU może ograniczać prawo konsumenta do wypowiedzenia automatycznie przedłużonej umowy. Z decyzji UOKIK (zamieszczonej na stronie Urzędu) wynika, że PZU uniknął kary finansowej, ponieważ zobowiązał się do zmiany zakwestionowanej praktyki. Jak poinformował UOKIK w swoim komunikacie oznacza to, że PZU:

  • uzna wypowiedzenia umów przez konsumentów aż do trzech lat wstecz, jeżeli konsumenci nadal będą chcieli wypowiedzieć umowy,
  • odda proporcjonalną część składki pobranej wtedy, gdy konsument miał podwójne ubezpieczenie OC. Aby z tego skorzystać, należy wysłać PZU pismo z numerem rachunku do przelewu,
  • będzie umożliwiać konsumentom wypowiadanie przez nich umów, które zostały automatycznie przedłużone, gdy będą posiadali w tym samym czasie OC u innego ubezpieczyciela.

Informacje o tych rozwiązaniach PZU zamieści na swojej stronie internetowej, w prasie, opracuje również ulotki.

 

 

 
Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT