Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej - tekst jednolity

Na początku 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych przygotował i opublikował raport poświęcony klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej. Przedmiotem tej publikacji było syntetyczne omówienie klauzul abuzywnych, które na dzień jej sporządzenia zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W raporcie tym opisano 80 postanowień o.w.u., które zostały uznane za niedozwolone w obrocie z konsumentami.

 

W sierpniu 2014 r. został opublikowany aneks do raportu Rzecznika o klauzulach abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej, który to zawierał opis kolejnych 48 postanowień wzorców umów, wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych w latach 2012-2014.

 

Raporty te zostały przygotowane i opublikowane celem ukazania przyczyn, dla których dane postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zostały zakwestionowane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w celu stworzenia narzędzia dedykowanego dla twórców o.w.u. i instytucji chroniących konsumentów usług ubezpieczeniowych, które byłoby pomocne w analizach o.w.u. pod kątem występowania w nich postanowień, mogących wyczerpywać znamiona postanowień niedozwolonych w obrocie z konsumentami, jak i w tworzeniu wzorców o najwyższych standardach ochrony konsumentów.

 

Niniejsze opracowanie stanowi połączenie raportu i aneksu w jednolitą całość. Stanowić będzie pełną platformę, prezentującą postanowienia niedozwolone stosowane w działalności ubezpieczeniowej, które zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych. Zawiera opis 128 postanowień o.w.u. uznanych za niedozwolone w obrocie z konsumentami. W przyszłości opracowanie to będzie okresowo aktualizowane, umieszczane będą kolejne postanowienia o.w.u., które zostaną zakwestionowane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisane do rejestru klauzul abuzywnych.

 

Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej - tekst jednolity (uwzględniający aneks do raportu z sierpnia 2014 r.)

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT