Raport Rzecznika Ubezpieczonych o nieprawidłowościach w ogólnych warunkach ubezpieczeń majątkowych (dział II)

W rok po wejściu w życie nowelizacji kodeksu cywilnego poswięconej umowie ubezpieczenia pragniemy zaprezentować opracowny przez Rzecznika Ubezpieczonych raport o nieprawidłowościach w ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń majątkowych (dział II). Analiza wzorców umownych, w szczególności tych wprowadzonych do obrotu po 10 sierpnia 2007 r. dowodzi, że jakość ich uległa zmianie na korzyść w stosunku do o.w.u. tworzonych w czasie obowiązywania kodeksu cywilnego sprzed nowelizacji. Pomimo tych pozytywnych zmian w dalszym ciągu ubezpieczyciele wprowadzają postanowienia niedookreślone, nieprecyzyjne, rzadziej niezgodne z przepisami prawa. Dostrzec można także próby wprowadzania na mocy postanowień umownych zasad, które celowo zostały przez ustawodawcę usunięte z kodeksu cywilnego, jak również w określonych przypadkach niedostosowanie obowiązującej terminologii i stosowanie pojęć używanych w poprzednio obowiązującym stanie prawnym. W świetle ustaleń wynikających z dokonanych analiz produktów Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się i jest w trakcie przygotowania kilkudziesięciu wystąpień do zakładów ubezpieczeń działu II wnioskując o modyfikację treści wzorców umownych mającą na celu ich dostosowanie do wymogów stawianych przez normy prawne. Większość spośród zakładów ubezpieczeń, do których wystąpił Rzecznik, po wnikliwej analizie jego uwag przychyliło się do jego wniosku, deklarując dokonanie stosownych zmian lub uwzględnienia ich przy kolejnych nowelizacjach wzorców. Rzecznik wyraża nadzieję, że niniejszy Raport będzie wykorzystywany przez zakłady ubezpieczeń w pracach nowelizacyjnych nad oferowanymi produktami oraz przygotowaniem nowych wzorców umownych, jak również jako materiał analityczny zainteresuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego.
 


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT