Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2013

Wykonując ustawowy obowiązek, Rzecznik Ubezpieczonych sporządził kolejne, roczne  sprawozdanie  ze swej działalności, aktualnie za 2013 rok, które po przekazaniu w ustawowym terminie Prezesowi Rady Ministrów zostało umieszczone na jego stronie internetowej w zbiorze sprawozdań z lat poprzednich w zakładce Sprawozdania.

 


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT