Sprawozdanie dla podmiotów rynku bankowo- kapitałowego

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym podmioty rynku finansowego zobowiązane są corocznie, w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego przekazać sprawozdanie dotyczące rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą klientów. W związku z powyższym obowiązkiem prosimy o wypełnienie sprawozdania zgodnie z zamieszczonym wzorem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu,  przekazanie  w formie pisemnej na adres Rzecznika Finansowego, z dopiskiem „dotyczy podmiotów rynku bankowo-finansowego", w terminie nie późniejszym niż do dnia 15 lutego br.

 


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT