Sprawozdanie dla podmiotów rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego za rok 2016

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, podmiot rynku finansowego corocznie, w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego, przekazuje Rzecznikowi sprawozdanie dotyczące rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień klientów tych podmiotów na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą tych klientów, z uwzględnieniem:

1)  liczby reklamacji;

2)  uznanych i nieuwzględnionych roszczeń, wynikających z wniesionych reklamacji;

3)  informacji o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie sprawozdawczym.


Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o przekazanie Rzecznikowi Finansowemu ww. informacji za rok 2016,  we wskazanym terminie. Informacje proszę kierować drogą mailową na adres: raporty@rf.gov.pl lub Biura Rzecznika Finansowego za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź innego operatora.

 

Wzór sprawozdania za rok 2016Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT