W dniu 5 lipca 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych złożył do Sądu Najwyższego wniosek o wydanie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie ujawnionych w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności w wykładni art. 433 k.c. w zakresie szkód polegających na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji

Wniosek Rzecznika zawiera następujące pytanie prawne:

„Czy przepis art. 433 k.c. ma zastosowanie do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji”.

Z uwagi na istotny wymiar społeczny problemu Rzecznik Ubezpieczonych uznał za zasadne wniesienie wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, występujących w orzecznictwie sądów powszechnych, które następnie przekładają się na niejednolitą praktykę w postępowaniach likwidacyjnych i regresowych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń.


Treść wniosku

 

 

 

 

 

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT