W ostatnim czasie Rzecznik Ubezpieczonych odnotował przypadki, w których istnieje zagrożenie, iż osoby poszkodowane otrzymujące ciągłe świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (np. renty, koszty leczenia) będą tych świadczeń pozbawione ze względu na wyczerpanie się sumy gwarancyjnej przyjętej w tym ubezpieczeniu

Przyczyną tego zagrożenia jest fakt, iż przyjmowane przez prawodawcę w poprzednich okresach sumy gwarancyjne okazały się  w dalszej perspektywie, m.in. ze względu   na zmieniające się warunki gospodarczo-ekonomiczne,  zbyt niskie, by zapewnić poszkodowanym otrzymywanie należnych im kwot. Dlatego też Rzecznik Ubezpieczonych wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjęcie wspólnych działań mających na celu wyeliminowanie tego problemu.
 
Poniżej przedstawiamy tekst wystąpienia skierowanego na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich,  dr. Janusza Kochanowskiego.
 


Załączniki


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT