Wystąpienia Rzecznika Finansowego do KNF i UOKiK w sprawie GetBack S.A

 

Do Rzecznika Finansowego coraz liczniej napływają informacje od osób, które zainwestowały w obligacje Getback za pośrednictwem banków czy biur maklerskich. Klienci opisują w nich proces oferowania im takiej możliwości inwestycyjnej. Z tych informacji wynika, między innymi, że sprzedawcy w bankach namawiali do inwestycji zapewniając o bezpieczeństwie środków i gwarancji zysków. Jednocześnie istotny w procesie sprzedaży dokument „Propozycja nabycia obligacji”, zawierający istotne informacje np. o ryzyku, bywał przesyłany potencjalnym nabywcom na dzień przed upływem terminu zapłaty za nabycie obligacji. Utrudniało to podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji. Skarżący podnoszą też zastrzeżenia formalne dotyczące samej procedury zawarcia umowy, związane z „Formularzem przyjęcia propozycji nabycia obligacji”.

Rzecznik Finansowy na bieżąco zbiera i analizuje informacje wpływające od klientów. Są to zapytania od klientów w trakcie telefonicznych dyżurów eksperckich, jak i kierowane e-mailowo na adres porady@rf.gov.pl. Pojawiają się już pierwsze oficjalne wnioski o tzw. postępowanie interwencyjne, po przeprowadzeniu przez klienta procedury reklamacyjnej w podmiocie rynku finansowego.

Na tej podstawie Rzecznik Finansowy przygotował oficjalne wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, informując o głównych zarzutach klientów podnoszonych wobec Idea Banku lub oddziału tego banku działającego pod marką Lion’s Bank. Poniżej pełna treść pism.

Treść wystąpienia do KNF

Treść wystąpienia do UOKiK

23 maja 2018 r.


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT