Zapytanie do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypracował narzędzie informatyczne umożliwiające szybki dostęp do informacji osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych lub posiadającym interes prawny w uzyskaniu informacji o pokryciu ubezpieczeniowym w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego, którym szkodę wyrządzono (numer polisy, nazwa zakładu ubezpieczeń).

Do wyżej wymienionego narzędzia mogą Państwo dotrzeć również poprzez stronę internetową Rzecznika Ubezpieczonych, klikając w przycisk Zapytanie do Ośrodka Informacji UFG, który znajduję się na naszej stronie głównej.


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT