"Jak chronić konsumenta na rynku finansowym: modele, doświadczenia, wyzwania" - międzynarodowa konferencja Rzecznika Finansowego we współpracy z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej i Politechniką Warszawską - 11 października 2017 r.

11 października 2017 r. Rzecznik Finansowy we współpracy z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej i Politechniką Warszawską organizuje konferencję międzynarodową poświęconą dotychczasowemu dorobkowi światowemu w obszarze nadzoru nad prawami i interesami konsumenta w sektorze finansowym, zatytułowaną  "Jak chronić konsumenta na rynku finansowym: modele, doświadczenia, wyzwania".                                                                                                                     

Planowany jest udział w obradach przedstawicieli kierownictwa światowej organizacji zrzeszającej nadzory konsumenckie - FinCoNet - oraz systemów nadzorów konsumentów finansowych z Niemiec, a także z Wielkiej Brytanii i Polski. Przedstawiony zostanie także dorobek Francji w tym obszarze.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu najnowszych doświadczeń międzynarodowych w zakresie systemów ochrony konsumentów na rynku finansowym, funkcjonujących modeli i wyzwań oraz ocena możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce.

Specjalna sesja konferencji zostanie poświęcona kwestiom ochrony konsumentów w kontekście gwałtownego rozwoju fintech, tj. zastosowań nowych technologii na rynkach finansowych.

Szczegóły już wkrótce.

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT